9.Uluslararası İş Sağlığı Ve Güvenliği Kongresi

06 – 09 Mayıs 2018 "İş sağlığı ve Güvenliğinde Koordinasyon ve İşbirliği" ana teması altında 31 ana başlıkta iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konuların değerlendirileceği 9. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi 06 – 09 Mayıs 2018 tarihleri arasında İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecektir.

Kongreye; birçok ülkeden alanlarında öncü akademisyenler, uzmanlar, konu ile ilgili uluslararası kuruluşlar, üniversiteler, meslek odaları ve benzeri sivil toplum örgütleri temsilcilerinden oluşan yerli ve yabancı katılımcıların iştiraki beklenmektedir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’mızın ev sahipliğini yaptığı 6-9 Mayıs 2018 tarihleri arasında İstanbul Haliç Kongre Merkezinde düzenlenen 9. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi’ne katılarak “Yaşam Hatları Uygulamaları” konulu sunumumuzu, değerli katılımcılara başarı ile aktarmış bulunmaktayız. İş sağlığı ve güvenliğinin teşvik edilmesini, bu alanda toplumsal bir bilinç oluşturmayı ve katılımcılar arasında bilgi, uygulama ve deneyim alışverişi sağlamayı hedefleyen, aynı zamanda çalışma hayatının tüm aktörleri arasında güçlü bir iş birliği zeminini oluşturmayı amaçlayan ve tüm dünyadan alanında yetkin kişilerin katılmış olduğu bu kongreye bizleri konuşmacı olarak davet eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’mıza teşekkür ediyoruz.”

HABERLER
TÜM HABERLER
Top