Kaya Grubu

YAKLAŞIMIMIZ

VİZYONUMUZ
Kuruluşundan bu yana istikrarlı büyümeyle elde edilen sektör liderliğini iç pazarda sürdürülebilir kılarak küresel pazara
taşımak, mükemmeliyetçi yaklaşımımızla dünyanın en büyük markaları arasında yer almak.

MİSYONUMUZ
Hizmet verdiğimiz sektörlerdeki ihtiyaçları doğru analiz ederek Ar-Ge çalışmalarıyla yeni ürünler geliştiriyoruz. Modern makine parkımız ve yetkin işgücümüzle yüksek kalitede ve dünya standartlarında üretim yapıyoruz. Eğitim ve danışmanlık hizmetlerimizle ülkemizde iş güvenliği kültürünün yerleşmesine katkıda bulunuyor, bilinçli çalışanlar ve yöneticiler yetiştiriyoruz. Entegre üretim hizmetlerimizle sektöre komple çözümler sunuyoruz

FELSEFEMİZ
İnsan yaşamına verdiğimiz değerden yola çıkarak, çalışma hayatında insan yaşamını korumaya yönelik ürünler tasarlıyor ve üretiyoruz. Eğitim ve danışmanlık hizmetlerimizle çalışanları ve yöneticileri güvenli çalışma konusunda bilinçlendiriyoruz

Kaya Grubu, gücünü çalışanlarından ve değerlerinden alan bir şirkettir. Birincil önceliğimiz, takım ruhuyla hareket ederek, değerlerimizin sürekliliğini birlikte sağlamaktır.

Değerlerimiz ana başlıklarıyla şu şekildedir:

  • Güvenilirlik
  • Liderlik ve Girişimcilik
  • Müşteri Odaklılık
  • Çalışan Mutluluğu
  • Kalite
  • Şeffaflık
  • Sürekli Gelişim
  • Topluma Katkı
  • Yenilikçilik ve Eğitim
Top